Hieu Nguyen's Blog Easy Peasy Lemon Squeezy

Deploying a Rails App on CentOS 7 with Capistrano, Nginx, and Puma

CentOS 7

Xử lý file dữ liệu lớn với Ruby

Làm việc với những file dữ liệu lớn, điển hình là CSV không phải là chuyện hiếm gặp. Với Ruby, có khá nhiều cách để xử lý thông tin những file này, nhưng hay cùng kiểm chứng xem tài nguyên hệ thống được tiêu tốn thế nào cho mỗi cách.

Hiểu thêm về proc và lambda trong Ruby

Khái niệm proclambda rất phổ biến khi lập trình Ruby, vậy chúng là gì, và chúng khác gì nhau ?

Tìm hiểu về URI, URL và URN

Cá nhân mình, và mình tin là còn rất nhiều người đã từng phân vân các khái niệm URI, URL và URN. Nhân tiện tìm hiểu về chúng, mình có viết lại theo ý hiểu của mình để làm tài liệu tra cứu sau này cũng như giúp các bạn phần nào hiểu được sự khác nhau của chúng.

Tản mạn về toán tử "and" và "or" trong Ruby

Trong Ruby, ta đều biết tới các cặp toán tử and&&, ||or. Về ý nghĩa chúng không khác gì nhau, nhưng về cách sử dụng thì lại có sự khác biết khá rõ ràng.